Σιδάρι / Ξενοδοχεία στην Κέρκυρα

/ Ξενοδοχεία στην Ελλάδα / Ξενοδοχεία στην Κέρκυρα / Σιδάρι

Το Σιδάρι είναι ένα χωριό στα βόρειοδυτικά της Κέρκυρας σε μια λοφώδη περιοχή. Αυτό που καθιστά το χωριό ένα προορισμό που προκαλεί το τουριστικό ενδιαφέρον είναι το Κανάλι της Αγάπης. Αυτό το χωριό έχει αξιοσημείωτες διαστάσεις, αναπτύσεται στην θάλασσα και περικλύει διάφορες παραλίες.