Άκτη Ελιάς / Ξενοδοχεία στην Σιθωνία

/ Ξενοδοχεία στην Ελλάδα / Ξενοδοχεία στην Σιθωνία / Άκτη Ελιάς

Η Άκτη Ελιάς απέχει 110 χλμ από τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια η άκτη έχει μήκος 30 χλμ ενώ δίπλα της βρίσκεται και το πιο πυκνό δάσος με πεύκα σ' όλη τη Σιθωνία.