Πόλη Κέρκυρας / Ξενοδοχεία στην Κέρκυρα

/ Ξενοδοχεία στην Ελλάδα / Ξενοδοχεία στην Κέρκυρα / Πόλη Κέρκυρας

Η Πόλη της Κέρκυρας, η πρωτευούσα του νησιού είναι ένα μέρος κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Είναι η μεγαλύτερη και η ομορφότερη μεσαιωνική πόλη όλου του νησιού.